O nas

Szkolenia finansowe dla wyższej kadry zarządzającej.

HOFTA jest pierwszym na polskim rynku butikiem finansowym specjalizującym się w szkoleniach finansowych dla wyższej kadry zarządzającej, doradztwie i ekspertyzach ekonomicznych. To co nas wyróżnia od pozostałych firm, to nasi eksperci. Współpracujemy z najlepszymi ośrodkami akademickimi, takimi jak: Harvard University, Wharton Business School, New York University, INSEAD, Washington University, czy Fordham University. Nasi trenerzy to osoby posiadające bogate doświadczenie zawodowe w międzynarodowych instytucjach finansowych


Szkolenia

Zgodnie z raportem NBP wiele firm rentownych upada z powodu utraty płynności. Problem ten zaczyna w szczególności narastać podczas kryzysu finansowego, kiedy wierzyciele przestają płacić na czas, zobowiązania rosną, a banki odmawiają dalszego finansowania. Firmy masowo zaczynają mieć problemy z płynnością finansową, a zdobycie krótkookresowego finansowania zewnętrznego staje się co raz trudniejsze. W jaki sposób upominać się o swoje należności, jak monitorować poziom płynności oraz jak zdobyć finansowanie w czasach kryzysu – zapraszamy na cykl szkoleń doradczych z naszymi ekspertami, którzy podpowiedzą jak zarządzać finansami przedsiębiorstwa w dobie kryzysu.

Doradztwo

Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ukierunkowanym na kreowanie wartości firmy (programy strategiczne, programy restrukturyzacji, programy rozwoju, programy naprawcze, strategie wzrostu wartości firmy, systemy zarządzania). Wskazujemy jak umacniać przewagę konkurencyjną, poprawiać efektywność i zwiększać wartość przedsiębiorstwa. Pomagamy również wdrożyć konieczne narzędzia controllingowe, które pomogą Państwu lepiej kontrolować odpowiednie ośrodki odpowiedzialności a tym działalność swojej firmany. Efektem tych działań będzie lepsza kontrola, a za tym idzie optymalizacja kosztów i zwiększenie wartości firmy.

Analizy

Wykonujemy analizy ekonomiczne oparte zarówno na badaniach makroekonomicznych, jak i sektorowych.

Szkolenia

Nasze szkolenia poprzedzone są pogłębioną analizą potrzeb i oparte na harvardzkich studiach przypadków, grach symulacyjnych oraz warsztatach komputerowych. Wszystkie stosowane przez nas narzędzia pozwalają na nabycie praktycznej wiedzy w krótkim czasie. Każdy z uczestników naszych szkoleń ma możliwość wyboru trenera, jak i liczebność grupy szkoleniowej. Jako butik szkoleniowy zwracamy szczególną uwagę, aby szkolenia były prowadzone w charakterze coachingowo – konsultacyjnym. Organizujemy szkolenia w następujących tematach:

Finanse przedsiębiorstw:

 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa - podstawy,
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa – zaawansowana,
 • Analiza płynności przedsiębiorstwa,
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym w dobie kryzysu,
 • Pozyskanie finansowania w dobie kryzysu (szkolenie z elementami negocjacji z bankami),
 • Windykacja należności (szkolenie z elementami negocjacji z kontrahentami),
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – aspekty rachunkowe, prawne, podatkowe i finansowe,
 • Łączenie, podział i przekształcenia spółek – aspekty rachunkowe, prawne, podatkowe i finansowe,
 • Warsztaty opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • Finanse z Leadershipem dla Zarządów,
 • Zarządzanie finansami dla MBA (w języku angielskim),
 • Optymalizacje podatkowe w działalności firmy.

Nadzór korporacyjny:

 • Efektywny Nadzór Finansowy i Odpowiedzialność Organów w Spółkach Kapitałowych.li>

Instytucje finansowe:

 • Zrozumieć działalność funduszy inwestycyjnych – ABC funduszy inwestycyjnych,
 • Analiza finansowa funduszy inwestycyjnych,
 • Analiza finansowa firm ubezpieczeniowych,
 • Analiza finansowa banków,
 • Zmiany regulacyjne w sektorze bankowym,
 • Zarządzanie płynnością w banku,
 • Zarządzanie ryzykiem w banku,
 • Zrozumieć rynek finansowy w dobie kryzysu – warsztaty dla doradców finansowych,
 • Zrozumieć rynek finansowy w dobie kryzysu – warsztaty dla zarządzających funduszami.

Kontakt

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt: